Björn Lundén förenklar ditt företagande – och håller dig informerad om stöd och lättnader i coronatider

Corona – så påverkas du som företagare och arbetsgivare


Som företagare är pappersarbete och administration förmodligen inte ditt främsta intresse. Men likafullt är detta något som måste skötas, och som faktiskt kan bidra till att utveckla verksamheten. Vi på Björn Lundén har varit verksamma i mer än 30 år och har koll på vilka områden som egenföretagare uppfattar som besvärliga. Utifrån den erfarenheten har vi tagit fram produkter och tjänster som underlättar, och som frigör tid som du istället kan ägna åt intäktskapande arbete.

De kraftigt negativa effekterna av corona-pandemin märks nu tydligt i företagen i form av varsel, uppsägningar, permitteringar och konkurser. Mycket görs från samhällets sida men sannolikt måste mer göras för att rädda företagen och jobben. För att få grepp på vilka stöd och regellättnader du och ditt företag har möjlighet att ta del av har vi tagit fram en särskild coronasajt som vi ständigt uppdaterar med nya åtgärder som beslutas.

Detta är ett av de sätt vi försöker hjälpa företagen på i den ekonomiskt och på andra sätt allvarliga situation vi kämpar med just nu. Ett annat sätt är att stötta Nyföretagarcentrum, vilket vi gjort i mer än 20 år, i deras viktiga arbete för nyföretagandet i Sverige.

Unionen Egenföretagare. För alla frågor i firman.