Därför bör du skriva testamente som företagare

Vad händer med ditt företag den dag du inte längre är i livet? Genom att skriva ett testamente kan det bli som du vill. Då slipper du oroa dig för företagets framtid och kan fokusera på nuet. Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist listar här vad du ska tänka på.

Har du koll på om de personer som du vill ska ärva dig, också gör det enligt lag? Och har du agerat så att aktierna i ditt bolag kommer att fördelas rättvist mellan dina arvingar den dag det blir aktuellt? Som företagare finns de flera anledningar att skriva ett testamente, poängterar Caroline Törnquist.
– Som företagare finns det givetvis många olika situationer att vara uppmärksam på. Sätt dig in i vad som gäller för just dig och skriv ett testamente så det blir som du vill. Då slipper du oroa dig för företagets framtid och kan istället fokusera på de frågor som är viktiga här och nu, säger hon.

Att skriva ett testamente är särskilt viktigt: 

  • Om du har ett företag tillsammans med din sambo 

Familjerättslagstiftningen stämmer inte alltid överens med de familjesituationer många lever i idag. Det är viktigt att ha koll på den legala arvsordningen för den egna familjesituationen. Till exempel har du som sambo ingen arvsrätt. Skulle någon av er gå bort innebär det att ni inte ärver varandras aktier i bolaget, det gör istället den avlidnes arvingar enligt lag, vilket kan vara de gemensamma barnen eller särkullbarn, alltså barn från tidigare förhållanden, om sådana finns. Har den avlidne inga barn ärver hens föräldrar och därefter, om föräldrarna är avlidna, ärver hens syskon. Vill du ha det på annat sätt, än vad den legala arvsordningen föreskriver, kan du styra det genom att skriva ett testamente.

  • Om du driver företaget med en annan person 

För att försäkra sig mot att det kommer in nya ägare i bolaget, exempelvis genom att någon av delägarna säljer sina aktier till en utomstående, är det vanligt att upprätta regler för förköpsrätt eller hembud i ett aktieägaravtal. Det betyder kortfattat att man på förhand bestämmer vem som har rätt att köpa aktierna om det skulle hända någon av delägarna något. Men det är viktigt att tänka på att den laga arvsordningen går före hembudet.
 
Ett exempel: Du är gift och driver företag med era gemensamma barn, där du äger 60% av bolaget och barnen äger resterande 40%. Har du inget testamente kommer din make/maka ärva din andel på 60% när du dör enligt den laga arvsordningen, inte barnen, eftersom make/maka ärver före gemensamma barn. Och det kanske inte är så du vill att det ska vara – du kanske vill att barnen ska ärva din andel. Med stöd av ett testamente kan du reglera detta så att det blir som du vill.

  • Om du vill undvika att arvet efter dig delas på hälften mellan till exempel ditt barn och dennes make/maka

Vill du inte att arvet efter dig ska bli föremål för eventuell hälftendelning om dina arvingar, till exempel dina barn, skulle skilja sig i framtiden? Då kan du med stöd av ett testamente villkora så att till exempel aktierna i företaget ska utgöra dina arvingars enskilda egendom. Du kan också villkora så även aktiernas avkastning utgör enskild egendom. 

  • Om du har flera barn och vill bestämma hur aktierna ska fördelas 

I ett testamente har du också möjlighet att ange hur du vill fördela aktierna i bolaget. Har du till exempel flera barn som du vill ska ärva dig? Kanske är inte alla verksamma i ditt bolag, eller ens intresserade av att driva företag? Genom att upprätta ett testamente kan du bestämma hur aktierna ska fördelas i syskonskaran. Självklart kan de barn som inte blir delägare kompenseras med annan egendom – som förälder vill man ju oftast vara rättvis.

– Ett testamente registreras inte någonstans så var noga med att förvara det på en säker plats där det är enkelt att hitta dagen det blir aktuellt att använda. Det är också viktigt att känna till att det finns formkrav för hur ett testamente ska upprättas och bevittnas. Om det inte uppfylls blir testamentet ogiltigt. Är du osäker på hur du ska göra rekommenderar jag att kontakta en familjerättsjurist, säger Caroline Törnquist.

Här kan du läsa mer om hur du ser till att testamentet blir giltigt.

NyföretagarCentrum kontaktar 20 000 nyföretagare