De 12 största riskerna varje företagare bör känna till

Genom att vara medveten om de största fallgroparna för ditt företag kan du enklare ta fram en strategi för riskhantering och på så sätt lyckas på sikt. Läs vad våra experter ser som de största riskerna och hur de kan undvikas.
Att vara entreprenör handlar mycket om att ta risker men du kan undvika de vanligaste fallgroparna genom att ha en tydlig strategi för hur du ska agera redan från början. Vissa risker är förstås specifika för just ditt företag, men det finns andra som är mer allmänna och som därmed kan förutses.
Vi intervjuade några experter i Nordeas Startup & Growth-enhet, som jobbar med uppstartsföretag och företag med hög tillväxt, för att ta reda på vilka de såg som de främsta riskerna för företag och hur man kan skydda sig mot dem. Här är de 12 största riskerna:

1. Pengarna tar slut
2. Fel investerare
3. Otydliga aktieägaravtal
4. Dålig "Product/market fit"
5. Sen på bollen
6. Fel team
7. Tappa greppet om ekonomin
8. Valutarisk
9. Ränterisk
10. Kund- och motpartsrisk
11. ESG-risker “Environmental, Social and Governance”
12. Cybersäkerhet

Läs mer >>>

Därför bör du skriva testamente som företagare