Vad är bäst, aktiebolag, enskild firma eller egenanställning?

När man har affärsidén klar och potentiella kunder i åtanke behöver man (om man inte redan gjort det) bestämma sig för vilken företagsform man ska välja. Aktiebolag eller enskild firma? Eller ska man börja som egenanställd, dvs inte ens ha ett eget företag utan istället fakturera som privatperson genom ett egenanställningsföretag?


Här följer en kort beskrivning av de stora skillnaderna mellan aktiebolag, enskild firma och egenanställning, samt några av respektive alternativs för- och nackdelar.

Aktiebolag

Aktiebolaget är en juridisk person med eget organisationsnummer. Det gör det möjligt att i företagets namn anställa personal och ingå affärsavtal. Delägarna är inte personligt ansvariga för företagets juridiska och ekonomiska förbindelser. Däremot är styrelsen ansvarig för bolagets skötsel, att lagar och regler följs, och att skatter och avgifter betalas in till myndigheterna.

 • Begränsat personligt juridiskt och ekonomiskt ansvar
 • Möjliggör anställning av personal om företaget växer.
 • Gör det möjligt att planera löneuttag, och aktieutdelning i stället för lön.
 • Kräver insatskapital på 25.000 kr, samt krav på bokföring och redovisning.
 • Behöver lite längre startsträcka då företaget ska registreras hos Skatteverket.
 • Kräver förståelse för lagar och regler kring hur man bedriver aktiebolag

Enskild firma

En enskild firma är enklare att starta och kräver inget aktiekapital. Det räcker att betala en avgift för att registrera sig som enskild näringsidkare. Man får inget unikt organisationsnummer utan verksamheten bedrivs under personnumret, och man blir därför personligen ekonomiskt och juridiskt ansvarig för de åtaganden man gör i verksamheten. 

 • Enklare att starta än aktiebolag.
 • Inget startkapital behövs.
 • Innebär ett personligt juridiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten.
 • Krav på bokföring, redovisning och inbetalning av skatter och avgifter.
 • Kräver förståelse för lagar och regler kring att bedriva eget företagande

Egenanställning

Egenanställning innebär att du skapar ett konto hos ett egenanställningsföretag. Du hittar själv kunderna och kommer överens om uppdrag och pris. Under uppdragen är du anställd av egenanställningsföretaget, genom vilket du också sedan fakturerar kunderna. Du använder egenanställningsföretagets organisationsnummer och behöver inte hantera bokföring eller redovisning. Du behöver inte heller tänka på försäkringar eller inkasso, det sköter egenanställningsföretaget, som betalar ut din lön, skattad och klar, på ditt lönekonto.

 • Enklaste sättet att komma igång. Skapa ett konto på 3 minuter så kan du ta uppdrag och fakturera redan idag.
 • Ingen bokföring eller redovisning, det är egenanställningsföretagets som ansvarar för att allt blir rätt mot Skattemyndigheterna.
 • Du är inte juridiskt ansvarig och slipper den ekonomisk risk som ett företag innebär
 • I avgiften ingår ansvars-, olycksfalls-, och livsförsäkring som gäller under de uppdrag du tar 
 • Du är inte ensam. Vid frågor kan du alltid vända dig till Frilans Finans Klientstöd.
 • Det tillkommer en avgift till egenanställningsföretaget. Hos Frilans Finans är den 6% av fakturabeloppet som dras av fakturan vid faktureringstillfället.
 • Mindre möjlighet att göra avdrag 


Vill du veta mer om egenanställning? På frilansfinans.se kan du läsa mer om hur det är att fakturera utan företag. Du kan också kontakta Frilans Finans Klientstöd på eller 0771- 15 10 00.

Nytt krispaket: Miljarder i omsättningsstöd till företag som har f-skatt