Så skyddar du ditt företag 

Det är lätt hänt att företagets värdefulla information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du och dina medarbetare agerar på nätet och genom enkla åtgärder och rutiner så förbättras säkerheten avsevärt. 

Checklista för att skydda dig mot nätfiske
och skadlig kod


Här nedan följer tips på vad du och dina medarbetare kan göra för att förebygga att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. 

• Se över vilka tjänster, appar och inloggningar som används i företaget. 

Tänk på att oftast behöver inte alla i företaget ha åtkomst till all information. Därför är det viktigt att begränsa behörigheterna 

Använd starka och olika lösenord för alla tjänster. 

Se till att medarbetare använder starka lösenord till egna personliga inloggningar (konton). 

Använd om möjligt lösenordshanterare.
Ha skärmlås på alla företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.