Har du en affärsidé och funderar på att starta eget?

Då är du varmt välkommen att boka kostnadsfri rådgivning på ditt närmaste NyföretagarCentrum!

Du som är nyföretagare och tidigare har fått hjälp via oss i samband med din företagsstart är också givetvis välkommen att kontakta oss på nytt.

Nyföretagarhjälpen

Nyföretagarhjälpen är ett initiativ från NyföretagarCentrum tillsammans med partner för att kunna stötta och vägleda landets nyföretagare i den svåra krisen, Covid-19.

NyföretagarCentrum

Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. Den är alltid intimt kopplad till det lokalt näringslivet. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger vår styrka. Du får råd om företagande av företagare! 

New in Sweden

NyföretagarCentrum is here for everyone, even those new to Sweden. We are here to help entrepreneurs and business owners, to not only get started and thrive in your business, but also navigate through the COVID-19 crisis. Visit NyföretagarCentrum's website for up-to-date information from the authorities about COVID-19 and the governmental actions that affect business owners. Many of our advisors are offering on-line advising in English and lätt svenska, you can use our e-Courses, and free digital business plan (in Swedish). 

Nyföretagarhjälpen arrangeras med stöd av: