I den andra delen går vi igenom skyddsformerna varumärke- och designskydd.

Varumärke är ett kännetecken för en vara eller tjänst.

Har du ett namn på en produkt eller en tjänst, som du vill ska vara unikt för just din vara eller tjänst? Då kan det vara värt att skydda detta med ett varumärkesskydd.


Många tänker nog på design som något fysiskt: ett designat klädesplagg, en designad möbel eller kanske en trycksak. Men design är ju också viktigt när det gäller tjänster.

Ett konsekvent designarbete i ett företag bidrar också till att stärka företagets varumärke. Ett starkt varumärke bidrar till företagets värde, bland annat genom att bli mer attraktivt för kunder, finansiärer och samarbetspartnerns.

Gå till...

Fyll i, du länkas direkt till föreläsningen.