I den tredje och sista delen går vi igenom patent och upphovsrätt.

Tar ni fram teknik som löser problem för er eller era kunder? Då kanske det är läge att söka patentskydd?
Att låna en bild från nätet eller kopiera några välformulerade rader, är det okej? 

Nej, fotografier, musik, litteratur och byggnader är bara några exempel på verk som är automatiskt skyddade genom upphovsrätten, förutsatt att de uppfyller kraven på verkshöjd.

Se till att du som företagare har koll på vem som äger vad i företaget.

Gå till...

Fyll i, du länkas direkt till föreläsningen.

Vi uppdaterar och fyller på med fler föreläsningar.