Uppstartslånet – är du i startgroparna eller funderar på att starta eget. 

Uppstartlånet är ett samarbete mellan Marginalen Bank och NyföretagarCentrum, med ett stöd från den Europeiska Investeringsfonden (EIF). 

Hur söker jag uppstartslånet?

Allt börjar med ett möte på ditt lokala NyföretagarCentrum. Där träffar du en rådgivare och tillsammans går ni igenom affärsidé och affärsplan. När ni känner att tiden är mogen skickar du affärsplanen till din rådgivare, som granskar den. Passerar affärsplanen granskning skickas den vidare till Marginalen Bank, som tar det slutgiltiga beslutet om beviljad/avslagen låneansökan.

Det finns fler möjligheter att skaffa kapital, i filmen nedan berättar Sara Strand, NyföretagarCentrum om några av dessa alternativ. Boka rådgivning på NyföretagarCentrum. Kostnadsfritt!