Del 2 - Varumärke och Design

I den andra delen går vi igenom skyddsformerna varumärke- och designskydd.

Många tänker nog på design som något fysiskt: ett designat klädesplagg, en designad möbel eller kanske en trycksak. Men design är ju också viktigt när det gäller tjänster.

Ett konsekvent designarbete i ett företag bidrar också till att stärka företagets varumärke. Ett starkt varumärke bidrar till företagets värde, bland annat genom att bli mer attraktivt för kunder, finansiärer och samarbetspartnerns.

Amäl dig!

Du länkas direkt till föreläsningen.

Fråga Swedbank Live på Facebook